3182-1070  Ooi 3182-1070 ster 34  hier op 8 jarige leeftijd. Ze kreeg 2 x een tweeling en 6 x een drieling dus in 8 x 22 lammeren. Ze heeft een FI van 120. Deze zeer goed fokkende ooi is de stammoeder van veel van mijn ooien en rammen. 

Klik hier voor haar afstamming.